วิธีเลือกซื้อลูกนกฟอพัส

นกฟอพัส เป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำมาเลี้ยงเป็นเพื่อน โดยปล่อยให้บินได้ภายนอกกรง หรือในอาคาร สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่า นกฟอพัส เป็นนกแก้วขนาดเล็กมาก แถมมีสีสันสวยงาม เสียงไม่ดังจนเป็นที่รำคราญ สามารถปล่อยให้บินในที่พักได้ ซึ่งทำให้เกิดความประทับใจต่อผู้ที่ได้เลี้ยงนกชนิดนี้เป็นอย่างมากที่ได้ชื่นชมความสวยงามของตัวนกและความน่ารักเมื่อเจ้านกตัวน้อยเหล่านี้ได้ออกมาอยู่นอกกรง นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีการนำนกฟอพัสไปฝึกเพื่อนำไปปล่อยบินภายนอกอาคารแล้วกลับมาหาเจ้าของ ซึ่งทำให้ผู้เลี้ยงมีความเข้าใกล้ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และนี่อาจกล่าวได้ว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับนกที่เราเลี้ยงเลยทีเดียว แต่ทุกขั้นตอนก่อนที่จะสามารถนำเขาออกมาเลี้ยงนอกกรง จะต้องมีวิธีการที่ถูกต้อง อันประกอบด้วย วิธีการซื้อ วิธีการเลี้ยงดู ตลอดจนถึงวิธีการฝึกฝน

วิธีการซื้อ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ก่อนที่จะทำให้เราได้ชื่นชมความสุข ความเพลิน อันแปลกใหม่ในชีวิตที่จะได้จากนกฟอพัส วิธีการซื้อนกลูกป้อน สามารถแยกเป็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้

 1. ไม่ควรซื้อ ลูกป้อนโดยการเปรียบเทียบราคา
 2. ไม่ควรซื้อ จากแหล่งที่อาจมีเชื้อโรค
 3. ไม่ควรซื้อ เพียงแค่ได้ดูรูปถ่าย
 4. ไม่ควรซื้อ ลูกป้อนที่เคยผ่านการแยกจากพ่อ-แม่ มาป้อน (ยกเว้น เฉพาะผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น)
 5. ไม่ควรซื้อ เพราะว่าใจร้อน อยากได้ทันที
 6. ควรซื้อ ลูกป้อนที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 7. ควรได้ มีโอกาสเลือกลูกป้อน
 8. ควรซื้อ จากผู้ขายที่สามารถให้คำแนะนำ-ปรึกษาที่ถูกต้อง
 9. ควรศึกษา ข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจซื้อ

วิธีการเลี้ยงนกฟอพัส

 1. การเลี้ยงดูนกฟอพัส ไม่ยุ่งยากเนื่องจากเป็นนกขนาดเล็ก กรงที่ใช้เลี้ยงจึงสามารถใช้กรงขนาดเล็กได้แต่อย่างน้อยต้องมีขนาดไม่เล็ก กว่ากรงหมอนใหญ่ แต่ขนาดที่เหมาะสมที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดควรเป็นกรงเพาะเบอร์ 3
 2. ในการเพาะพันธุ์ให้นำนกที่มีอายุพร้อมผสมพันธุ์ มีสุขภาพสมบูรณ์ มาเลี้ยงในกรงเพาะเป็นคู่ๆ หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ จึงนำรังไข่ที่ใส่ขี้กบมาแขวนเพื่อให้นกเข้าไปตกแต่งรังและวางไข่ต่อไป
 3. อาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยง ประกอบด้วยส่วนผสมของเมล็ดธัญพืช อันได้แก่ หวยมั้ว มิลเลต ข้าวไร ข้าวโอ๊ด ข้าวเปลือกและทานตะวัน ธัญพืชต่างๆรวม13อย่าง ผักและผลไม้ และควรเปลี่ยนน้ำทุกวัน

วิธีการป้อนลูกนกฟอพัส

 1. นำอาหารมาผสมน้ำร้อนในอัตราส่วน 1 ต่อ 2–2.5 แล้วคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 2. ปล่อยให้อาหารมีอุณหภูมิลดลงเหลือ 39 องศาเซลเซียส หรือน้อยกว่าก็ได้
 3. ใช้ Dropper ปลายแหลม หรือ Syringe ขนาด 0.1 CC ดูดอาหารขึ้นมา แล้วป้อนใส่ปากลูกนกโดยป้อนทีละน้อยๆ ระวังอย่าให้เข้าหลอดลมเพราะจะทำให้ลูกนกตาย
 4. ควรป้อนอาหารให้กระเพาะอาหารมีที่ว่างเหลือประมาณ 10–20 % หรือให้อาหารประมาณ 4-6cc. อย่าป้อนจนแน่นกระเพาะอาหาร เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพการย่อยอาหารลดลง
 5. ในกรณีที่ใช้สายยางไส้ไก่รถจักรยาน ควรสอดสายยางให้ถึงกระเพาะอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารไปอุดหลอดลม
สั่งซื้อนกฟอพัส
วิธีเลี้ยงนกฟอพัส

ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทุกคนย่อมไม่ต้องการให้สัตว์ที่เลี้ยงอยู่ตาย ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินหรือเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพ สำหรับนกฟอพัสนั้น มีสาเหตุการตาย 2 จำพวก คือ

จำพวกแรก ได้แก่พวกที่แก่ตายและเกิดอุบัติเหตุตายการป้องกัน สามารถทำได้ดังนี้

 1. ควรเลือกซื้อลูกนกมาเลี้ยง เพราะลูกนกสามารถมีอายุอยู่ได้อีกนานจึงจะแก่ตาย
 2. ไม่ควรนำลูกนกที่มีอายุแตกต่างกันมากมาเลี้ยงรวมกัน เพราะลูกนกที่มีอายุมากกว่าอาจจะทำร้าย พวกที่มีอายุน้อยกว่าจนตายได้
 3. ไม่ควรนำลูกนกจำนวนมากเกินไปมาเลี้ยงรวมกัน ถ้ากรงที่ใช้เลี้ยงไม่ใหญ่มากพอ

จำพวกที่สอง ได้แก่พวกที่เจ็บป่วยตาย ซึ่งส่วนมากมักมีสาเหตุมาจากการเกิดโรคท้องเสีย แฮงเกอร์แต่มักจะเป็นเฉพาะตัวมันเองเท่านั้นการป้องกัน สามารถทำได้ดังนี้

 1. ควรเลือกซื้อนกที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส ไม่หงอยซึม
 2. ควรสร้างโรงเรือนที่ล้อมด้วยตาข่ายลวดตาเล็ก เพื่อป้องกัน หนู และงู เข้าไปทำร้าย
 3. ก่อนนำนกใหม่เข้าโรงเรือนเพาะเลี้ยง ควรนำนกไปทำความสะอาดตัวโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเจือจางอาบทั้งตัวแล้วอาบด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง จากนั้นนำไปผึ่งแดดอ่อนๆจนตัวแห้งแล้วจึงนำนกเข้าโรงเรือน
 4. น้ำกิน อาหารให้สะอาดอยู่เสมอ และต้องไม่ขาด
 5. ดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์ กรง และโรงเรือนอยู่เป็นประจำ
 6. ควรหมั่นตรวจตา นกที่อยู่ในโรงเรือนว่ามีอาการผิดปกติ เช่น หงอยซึม ขนพองฟู หัวซุกปีกหรือไม่ ถ้ามี ควรแยกออกจากฝูงเพื่อทำการรักษา

ในกรณีที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ควรให้ยาป้องกันซัก 1-3 วัน  โดยสังเกตจากตัวนกว่าขนเริ่มพองฟู หัวซุกปีกหรือไม่